แผ่นโปร่งแสง แผ่นหลังคากันสาด มินิโกลด์
 

         แผ่นหลังคาโปรงแสง โปรไลท์ มินิ คือแผ่นหลังคาโปร่งแสงที่มีการผลิต ได้รับมาตรฐาน
มอก. 612 / AS4256.3:2006 ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิต หลังคาไฟเบอร์กล๊าสโปร่งแสงที่ได้รับการยอมรับ
มากกว่า 90 ประเทศ ทั้วโลกโดยมีการตรวจสอบระบบการผลิตอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน และมีการตรวจสอบ
อย่างสม่ำเสมอ 


     แผ่นหลังคาโปรงแสง โปรไลท์ มินิ สามารถให้ทั้งประโยชน์เรื่องของ สงสว่างที่ส่องผ่านลงยังบ้านอาคาร
และยังเพิ่มความสวยงาม สามารถ ตกแต่งได้หลากหลายสไตล์ ตามรสนิยมและความเหมาะสมกับบ้านหรืออาคาร