แผ่นโปร่งแสง แผ่นหลังคากันสาด มินิโกลด์
 


 

            โปรไลท์เลือกใช้เทคโนโลยีระดับเดียวกับ
หลังคาโปร่งแสงที่ใช้ใน โรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ด้วยการผลิตแบบ UVIC Technology
(UV Impeding Coating Technology) การเคลือบผิว
ด้านนอก จะไม่หลุดร่อนช่วยปกป้องและสะท้อน
รังสี UVA / UVB ได้ถึง 99% และ UVAS
(UV Absorber Stabilizer Technology)
เพิ่มความคงทนและ คงสภาพความใสให้
แสงผ่านยืดอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

ผลการทดสอบ แสดงให้เห็นว่า

1. ตัวอย่างแผ่นใสที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี MEKP เริิ่มมีการเปลี่ยนสีเหลีงหลังจากการทดสอบที่100ชั่วโมง หรือเทียบเท่าการใช้งานจริง 3เดือน

2. ตัวอย่างแผ่นใสที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี MEKP ยังคงมีการเปลี่ยนสีเหลืองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากการ
ทดสอบที่ 2,000 ชั่วโมงหรือเทียบเท่าการใช้งานจริง 5 ปี

3.ตัวอย่างแผ่นใสที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี CHP มีคุณสมบัติต้านทานการเปลี่ยนสีเหลืองดีกว่า MEKP อย่างเห็น ได้ชัดจากการเปลี่ยนสีเหลืองน้อยมากหลังจากการทดสอบที่ 2,000 ชั่วโมง

4.แผ่นใสที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี CHP มีคุณสมบัติต้านทานการเปลี่ยนสีเหลืองดีกว่าและคงสภาพสีของแผ่น ไว้ได้ตลอดช่วงอายุการใช้งาน

5.แผ่นใสที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี CHP มีคุณสมบัติเหนือกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นในท้องตลาดทั้งใน ด้านคุณภาพและการรับประกัน